Vùng nguyên liệu MUDARU tại Ngã Năm - Sóc Trăng

18-12-2020

Thị xã Ngã Năm là một trong những khu vực được Công ty cổ phần TNB Việt Nam chọn làm vùng nguyên liệu đầu tiên từ năm 2005 - Đây là bước tiến quan trọng trên con đường phát triển của khổ qua rừng Mudaru. Trên diện tích khoảng 5ha, Từng giàn khổ qua rừng mọc lên xanh mướt.

Xem hình ảnh Hình ảnh vùng nguyên liệu MUDARU tại Sóc Trăng