Vùng nguyên liệu MUDARU tại Ô Môn - Cần Thơ

18-12-2020

Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ được chọn làm vùng nguyên liệu mẫu của Mudaru. Với diện tích khoảng 1ha được chia làm 4 khu vực: Khu vực trồng giàn và trồng lan, Khu vườn ươm cỏ ngọt, Khu sơ chế.

Xem hình ảnh Vùng nguyên liệu MUDARU tại Cần Thơ