Vùng nguyên liệu MUDARU tại Phụng Hiệp - Hậu Giang

18-12-2020

Huyện Phụng Hiệp là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Hậu Giang với khoảng 484,51 km², đây là một trong những vùng nguyên liệu quan trọng của Mudaru từ 2015. 

Xem hình ảnh Vùng nguyên liệu MUDARU tại Hậu Giang