Vùng nguyên liệu MUDARU tại Tam Bình - Vĩnh Long

18-12-2020

Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 16,71 km², trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1.255,8 ha; có trên 70% hộ dân sống bằng nghề nông nghiệp. Đây là một trong những vùng đầu tiên áp dụng thí điểm mô hình "Nông dân làm thuê trên chính ruộng của mình".

Xem hình ảnh Vùng nguyên liệu MUDARU tại Vĩnh Long