Công ty cổ phần TNB Việt Nam

L27 Đường số 27, KĐTM Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: +84-292-3525-008 / +84-932-956-922
Email: tnbvietnam@tnbgroup.vn

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn!

Thỏa thuận thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  • 1. Mục đích thu thập và sử dụng: tư vấn báo giá và tìm hiểu sản phẩm
  • 2. Các mục thông tin cá nhân được thu thập: họ tên, e-mail, số điện thoại
  • 3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân: Được lưu trữ tối đa 6 tháng sau mục đích thu thập yêu cầu báo giá trực tuyến đạt được. Tuy nhiên, nó có thể được lưu giữ trong một thời gian nhất định nếu cần phải bảo quản nó theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.
  • 4. Yêu cầu xóa thông tin cá nhân: Khi yêu cầu xóa thông tin cá nhân đã thu thập, công ty sẽ ngay lập tức hủy thông tin cá nhân t heo cách không thể sao chép.

Bấm gửi thông tin đồng nghĩa với bạn chấp nhận các thoả thuận bên trên.