TNB Việt Nam - Tất Cả Nguyên Bản

Chúng tôi, những công dân Việt Nam cũng đã được lớn lên qua quá trình phát triển gần đây của xã hội. Với những khao khát mang lại giá trị cốt lõi, chân thật đối với sản phẩm và dịch vụ để cung cấp cho xã hội. TNB Việt Nam cam kết phấn đấu và đổi mới mỗi ngày nhằm mang lại những sản phẩm, dịch vụ và sự tương tác xã hội thật sự tốt, thật sự khác biệt và nguyên bản đến tay người tiêu dùng

piercan distribution

Tầm nhìn

Xây dựng một Công ty dẫn đầu về sản phẩm và dịch vụ: Tiêu chuẩn , Chất lượng, Nguyên bản, Đặc biệt và thực sự khác biệt. Thực thi xuất sắc mỗi ngày nhằm cải tiến và nâng tầm Sản phẩm, Dịch vụ.

Sứ mệnh

Tạo giá giá trị đích thực về Sản phẩm, Dịch vụ cho Xã hội. Tồn tại vì cam kết uy tín với Khách hàng, Đối tác.

Giá trị cốt lõi

Tất cả nguyên bản

Nhân sự

Nhân sự

Con người là chìa khoá quan trọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm và đào tạo nên những nhân tố có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất cho mỗi vị trí công việc. Trách nhiệm – Sáng tạo – Linh hoạt – Kỷ luật là những giá trị căn bản mà chúng tôi đã xây dựng cho hệ thống nhân sự của tập đoàn, góp phần lớn cho thành công chung của hệ thống.

Tôn chỉ hoạt động

Tôn chỉ hoạt động

Nội bộ: Xây dựng và triển khai bộ khung giá trị cốt lõi, bồi dưỡng liên tục để hoàn thiện hệ thống nhân sự cho tập đoàn. Với khách hàng: Tiếp thu ý kiến, đánh giá, nguyện vọng của khách hàng, kết hợp với những nguyên tắc chung của mỗi bộ phận để hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo được giá trị “nguyên bản”. Với đối tác: Phân tích và tìm hiểu nguyện vọng và khả năng chung để đưa ra những quyết định phù hợp cho từng thời điểm. Đảm bảo tiêu chí “Cùng thắng”.

Kim chỉ nam

Kim chỉ nam

Kế thừa bộ giá trị cốt lõi tiền nhiệm là "Tất cả nguyên bản" kết hợp với "Phụng sự cộng đồng" - TNB Group xây dựng hệ thống dựa trên nguyên tắc hạn chế mọi can thiệp có thể ảnh hưởng đến tính nguyên bản, từ đó tạo nên sự phát  triển bền vững...