Vùng nguyên liệu Ô Môn - Cần Thơ

Vùng nguyên liệu Ô Môn - Cần Thơ

Đây là một trong những vùng trồng nguyên liệu khổ qua rừng đầu tiên của TNB Việt Nam, hiện nay vùng nguyên liệu này đã chuyển đổi thành trung tâm nghiên cứu và trình diễn mô hình kiểu mẫu của công ty.

Vùng nguyên liệu Tam Bình - Vĩnh Long

Vùng nguyên liệu Tam Bình - Vĩnh Long

Vùng nguyên liệu tại Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long là vùng canh tác theo mô hình kết hợp giữa trồng giàn và trồng lan trên đất ruộng

Vùng nguyên liệu Ngã Năm - Sóc Trăng

Vùng nguyên liệu Ngã Năm - Sóc Trăng

Vùng nguyên liệu đàu tiên của TNB Việt Nam

Vùng nguyên liệu Phụng Hiệp - Hậu Giang

Vùng nguyên liệu Phụng Hiệp - Hậu Giang

Vùng nguyên liệu tại Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Vùng nguyên dược liệu U Minh - Cà Mau

Vùng nguyên dược liệu U Minh - Cà Mau

Đây là vùng trồng nguyên - dược liệu dựa trên mô hình canh tác dưới tán rừng